Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od dnia 25 maja 2018 roku przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, poniżej przekazujemy informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie n.p.: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL/NIP oraz wizerunek przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska", z siedzibą: ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin (dalej Fundacja "Ziemia Dobrzyńska") wyłacznie w celu utrzymywania z Panią/Panem kontaktu i przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji o projektach zrealizowanych i przyszłych oraz inicjatywach realizowanych przez Fundację "Ziemia Dobrzyńska", dzielenie się inspiracjami i składanie wyjaśnień oraz realizowania wspólnie prowadzonych inicjatyw, projektów, wydarzeń, działań pomocowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez Panią/Pana, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: email: Prezes Zarządu Michał Korsak, mail: zarzad@fundacjaziemiadobrzynska .

Z poważaniem,

Michał Korsak

Prezes Zarządu

Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska

 

Numer KRS 0000375211

ul.Warszawska 20

87-500 Rypin

 

Ponadto zwracamy uwagę:

Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów .