banner
Zdjecie glówne

"Więcej wiesz o swoim mieście – bardziej je pokochasz".

 

Akcja "Kocham Rypin" rozpoczęła się od zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu Świętego Walentego w lutym 2011r. na terenie Miasta Rypina.

 

Fundusze przeznaczone na prowadzenie Akcji "Kocham Rypin" pochodzą także z wpłat prywatnych i instytucjonalnych darczyńców.

 

Pozyskane tą droga środki finansowe pozwoliły na prowadzenie prac konserwatorskich i porzadkowych na terenie Cmentarza Parafialnego w Rypinie przy ulicy Lipnowskiej.

 

W efekcie udało się oczyścic i uporządkować kwartał prawosławny w najstarszej części cmentarza.

 

Ponadto zabezpieczyć kilkadziesiąt nagrobków z przełomu XIX-XX w w części rzymsko-katolickiej.

 

Kompletnemu odtworzeniu poddano dwa historyczne nagrobki wielce zasłużonych obywateli miasta Rypina: Kazimierza Gorczyńskiego i Władysława Żochowskiego.

 

Generalnie ideą Akcji "Kocham Rypin" jest promowanie materialnego dziedzictwa Rypina, otaczanie opieką i dbałością o miejsca historyczne,kreowanie postaw obywatelskich poprzez edukację regionalną mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, promowanie wolontariatu.

 

Akcja trwa!!!

 

W ramach akcji „Kocham Rypin” wkrótce ruszą prace konserwatorskie na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego w Rypinie przy ulicy Lipnowskiej, które będą prowadzone na obiektach (nagrobkach, krzyżach, pieczarach i innych formach) według wszelkich standardów prac tego typu.

 

Opieka merytoryczna nad przedsięwzięciem spoczęła na panach: dr Marku Kołyszce, konserwatorze i dr Piotrze Bireckim, historyku sztuki. Obaj specjaliści pracują na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całość projektu realizowana jest w uzgodnieniu z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Po oględzinach stanu rypińskiego cmentarza z marca tego roku,

 

Zarząd Fundacji wspólnie z osobami w projekt zaangażowanymi, wybrał obiekty przeznaczone w pierwszej kolejności do prac konserwatorskich. Jest to zestawienie, którego realizacja będzie prawdopodobnie rozłożona na kilka najbliższych lat, a tempo prac i ich zakres zależny będzie od wielu czynników, jak chociażby zgody właścicieli nagrobków czy pogoda. Jednakże same prace sukcesywnie będą następować po weryfikacji opiekunów nagrobków będących w kręgu zainteresowań Fundacji.

 

Po zamknięciu wszelkich spraw związanych z własnością konserwatorzy ruszą na cmentarz. Projekt zawiera także element edukacyjny. Zarząd Fundacji Ziemia Dobrzyńska nawiązał współpracę z Liceum Plastycznym w Rypinie. Uczniowie rypińskiego plastyka będą mieli możliwość zapoznania się z warsztatem konserwatora działając pod opieką dr Marka Kołyszki z Torunia. Pełen katalog nagrobków prezentujemy na stronie fundacji www.fundacjaziemiadobrzynska.eu . Poszukujemy opiekunów i właścicieli, co pozwoli nam na uruchomienie prac konserwatorskich.

 

Prosimy o kontakt z Zarządem Fundacji na adres Fundacja Ziemia Dobrzyńska, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, lub drogą elektroniczną fzd@onet.pl.

Pliki do pobrania
plik
Plakat Akcji Publicznej Zbiórki Funduszy
(568 KB)
>> pobierz <<
Galeria zdjęć