Strona w przygotowaniu

Pliki do pobrania
plik
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873, Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378. (261 KB)
>> pobierz <<