banner
Zdjecie glówne

Szanowni Państwo,

Jeśli chcecie wesprzeć naszą działalność statutowąj w formie 1 darowizny na cele statutowe, proszę dokonać wpłaty na numer konta Fundacji "Ziemia Dobrzyńska" w banku BGŻ BNP PARIBAS o numerze:
02 2030 0045 1110 0000 0195 6850, z dopiskiem darowizna na cele statutowe

Jesteśmy blisko i działamy lokalnie dla realizacji Państwa potrzeb zarówno na Ziemi Dobrzyńskiej, na terenie Polski jak i w Europie.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i prosimy o rzeczywiste finansowe wsparcie dla ich realizacji.

Z poważaniem i wyrazami wszelkiej serdeczności.

Zarzad Fundacji "Ziemia Dobrzyńska"w składzie:
Michał Korsak prezes zarządu
Beata Kazimierska-Korsak wiceprezes
Małgorzata Kozerska wiceprezes

Rada Fundacji "Ziemia Dobrzyńska" w składzie:
Piotr Mysłakowski przewodniczący rady
Piotr Szymon Łoś sekretarz rady
Barbara Martynowicz-Wróblewska członek rady
Anna Sobocińska-Lorenc członek rady
Tadeusz Łaguna członek rady