Zarząd Fundacji Ziemia Dobrzyńska prosi właścicieli nagrobków, ewentualnych opiekunów grobów wybranych w pierwszej kolejności do konserwacji o pilny kontakt w celu zawarcia porozumień na prace renowatorskie. Po ustaleniu opiekunów niżej wskazanych historycznych nagrobków lub stwierdzeniu, iż poszczególne obiekty pozbawione są właścicieli i opiekunów Fundacja niezwłocznie przystapi do zabiegów konserwatorskich.

 

Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji:

 

 1. Olejniczak z Komorowskich (epitafium nagrobne małoczytelne, grób - aleja pierwsza w prawo od głównej alei, prawa strona
 2. grób niezanany (krzyż betonowy na trójstopniowym postumencie w obstawie czterech granistych filarków połączonych rurową balustradą, aleja pierwsza w prawo od głównej alei, prawa strona)
 3. Stanisława Zielińska z Kazimierskich, żyła lat 36 zmarła śmiercią tragiczną 28 listopada 1922. Prosi o Zdrowaś Marya. Na pamiątkę składają mąż żonie i matce Amen. aleja pierwsza w prawo od głównej alei, lewa strona
 4. Grób nieznany z epitafium: Za to żeś umiał w prostocie lud do oświaty wieś. Cichej pokornej Twej cnocie Wdzięczną składamy cześc. aleja pierwsza w prawo od głównej alei, lewa strona
 5. Grób rodziny Zielińskich. Salomeja Zielińska z Ewertowskich ur. dnia 19 listopada 1902 um. dnia 18 lutego 1922 z epitafium: "Oto krótkie lata mijają i idę ścieżką, którą się nie wrócę", Salomeja Dorota Zielińska ur. dnia 6 lutego 1922 um. dnia 10 maja 1922. grób ze statuą Matki Boskiej ze sztucznego kamienia na wysokim cokole w obstawie sześciu filarów połączonych łańcuchem żeliwnym, aleja główna po prawej stronie.
 6. Stanisław Nadrowski. Długoletni pracownik i członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Rypinie. Żył lat 49 umarł 19 maja 1922 r. Prosi o westchnienie do Boga, aleja główna prawa strona
 7. Mieczysław Nowakowski, aleja główna prawa strona
 8. Czesława z Szymańskich Górna, nauczycielka szkoły powsz. w Ostrowitem, zm. 10.12.1930 w 32 roku życia....i w tym wieku umierac!...aleja główna prawa strona
 9. Józef Krawulski, krzyż żeliwny na betonowym cokole, aleja główna prawa strona, drugi szereg od alei
 10. ks. Marceli de la Grange, żeliwny krzyż z blaszaną tablicą, otoczony balustradą żeliwną, lokalizacja za kaplicą cmentarną,
 11. kompleks nagrobków prawosławnych, lokalizacja sąsiedztwo kaplicy cmantarnej, na lewo od głównej alei
 12. Kazimierz Gorczyński, pierwszy starosta w wolnej Polsce w Rypinie, pierwsza aleja w lewo od głównej, prawa strona
 13. (Władysław Żochowski), grób nieopisany, skromna stalla z płaskopołożonym krzyżem, pierwsza aleja w lewo od głównej, prawa strona