Fundacja Ziemia Dobrzyńska zaprasza.

 

W związku z ukończeniem w ramach akcji „Kocham Rypin” etapu rekonstrukcji dwóch historycznych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Rypinie Zarząd Fundacji serdecznie zaprasza Sympatyków oraz Osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się dzięki gościnności Wójta w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie. Spotkanie w dniu 1 września 2011 roku o godzinie 17:00. W programie prezentacja Fundacji Ziemia Dobrzyńska, krótka pogadanka o historii symbolice cmentarzy w Rypinie, przedstawienie planów na dalszą działalność. Około 17:30 przemarsz na groby Kazimierza Gorczyńskiego i Władysława Żochowskiego, modlitwa za zmarłych, którą poprowadzi ks. prałat Tadeusz Zaborny, poświęcenie nagrobków i złożenie kwiatów.

 

Kazimierz Gorczyński (ur. 14.02.2011r. - zm. 1.01.1938r.). Niezwykle zasłużony działacz społeczno-gospodarczy i samorządowy. Wykształcenie zdobywał kolejno w Płocku, Warszawie, Petersburgu i Puławach. Okresowo mieszkał u zaprzyjaźnionej rodziny Koskowskich w Ruszkowie pod Rypinem. W 1904 roku wspólnie z Antonim Borzewskim, ziemianinem z Ugoszcza, założył Syndykat Rolniczy w Rypinie, zaopatrując okolicznych rolników w potrzebne im narzędzia, nasiona i nawozy dbał o rozwój wsi. W atach 1907 - 1938 był dyrektorem tegoż syndykatu. Wspierał działalność kulturalną. Już w 1892 roku był wśród założycieli teatru miejskiego w Rypinie. Wspólnie z Władysławem Cholewińskim i Antonim Gosiewskim wspiera rozwój teatrów amatorskich w regionie w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej. Działał w Rypińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, stając się nawet w latach 1908-1909 jej naczelnikiem. Od 1914 roku w kierownictwie Polskiej Organizacji Wojskowej. Od maja 1916 roku delegat rypiński na sejmik lipnowski. Od października tegoż roku członek Rady Miejskiej w Rypinie. Od listopada 1918 roku już w wolnej Polsce był członkiem Wydziału Wykonawczego, jednocześnie bo od listopada 1918 roku do marca 1919 by pierwszym starostą rypińskim. W dobie zagrożenia bolszewickiego w czasie wojny 1920 roku od lipca był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na powiat rypiński, organizując aprowizację, obronę cywilną i opiekę nad rodzinami żołnierzy, którzy poszli na front. Wieki autorytet powiatu rypińskiego, szanowany i poważany. Zmarł w Rypinie w wieku 77 lat, pochowany został przy bocznej lewej alei cmentarza. Grób jego zdobi nieprzeciętnej treści skromna w formie płyta nagrobna z czarnego polerowanego granitu.

 

Władysław Żochowski - (ur.? - 7.09.1939r.) działacz narodowy, społeczny i gospodarczy. Rypiński wieloletni notariusz. Działał w czasach wyborów 1919 roku w ramach Narodowego Komitetu Stronnictw Demokratycznych, kierował Związkiem Ludowo - Narodowym. W roku 1917 wybrany został na prezesa OSP w Rypinie. Współdziałał przy założeniu Banku Spółdzielczego w Rypinie, będąc także jego wieloletnim prezesem. W 1928 roku gościł Prezydenta RP profesora Ignacego Mościckiego. Mieszkanie jego w budynku Zgoda było miejscem wielu spotkań, zawsze otwartym dla ludzi poszukujących pomocy, porady. Mówiło się nawet w porze obiadu każdy, nawet obcy, mógł odwiedzić rejenta Żochowskiego i zawsze znalazła się porcja dla gościa. Miejsce jego pochówku pod skromnym nagrobkiem z lastryko.