Fundacja Ziemia Dobrzyńska jest już na półmetku drugiej edycji programu Aktywność Fizyczna 50+ i nie tylko. Program wspólnie realizowany przez Gminę Miasta Rypina, Miejski Zespół Obsługi Oświaty i Fundację cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem.

 

Pierwsza edycja zakładała udział 60 uczestników podzielonych na dwie grupy. Zajęcia ruchowe odbywały się dwa razy w tygodniu w Sali Gimnastycznej SP nr 3 w Rypinie.

 

Nadaliśmy motto temu programowi:

Pomagając sobie - pomagam innym.

 

Fundacja realizuje program z wpłat uczestników warsztatów. Z tego pokrywamy gaże instruktora i wykładowców, podatki i wszelkie inne opłaty. Tak duże zainteresowanie propozycją aktywizacji ruchowej pozwoliło nam na wygenerowanie pewnej, nie małej sumy pieniędzy, którą wspólną decyzją Zarządu Fundacji po konsultacjach z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skrwilnie, postanowiliśmy przeznaczyć na pomoc Dawidowi Pesta z Czarni Dużej, gm. Skrwilno. O tymże fakcie powiadomiliśmy uczestniczki( bo jak się okazało 100% uczestników zajęć to Panie) podczas spotkania podsumowującego I i inaugurującego II edycję programu. - Andrzej Szalkowski, wiceprezes Fundacji. W drugiej edycji Fundacja ma nadkomplet chętnych i ciągle zgłaszają się nowe osoby. Jednakże pragnąc zapewnić komfort zajęć ruchowych już więcej nie przyjmuję się uczestniczek ze względu na ograniczenia lokalowe.

 

O kolejnych edycjach i innych działaniach Fundacji „Ziemia Dobrzyńska” będziemy informować na bieżąco.

Galeria zdjęć