Zdjecie glówne

ANTEK KAWECKI - jest uczniem klasy trzeciej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej IIst im. Zenona Brzewskiego Szkoły Talentów w Warszawie w klasie fortepianu pani prof. Iriny Rumiancewej–Dabrowski.
Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał w roku szkolnym 2015/2016
i 2016/2017 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku szkolnym 2015/2016 był stypendystą  Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.

Od 2011 roku jest uczestnikiem programu pomocy wybitnie zdolnym w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci, a w roku szkolnym 2016/17 został przyjęty do grona stypendystów.

Był stypendystą Fundacji Bielecki Art.
Laureat licznych konkursów pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych między innymi:
I miejsce, Grand Prix oraz Nagroda Główna Powiatu Görlitz na XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Görlitz/Zgorzelec 2015r.
III miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach 2015r.
I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Jasło 2016r.
II miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie 2016r.
I miejsce ex aequo w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Anny Wesołowskiej-Madetko – Katowice 2017r.
Nagroda im. Moniki Sikorskiej-Wojtachy w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym   im. Anny Wesołowskiej-Madetko.
Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym dla uczniów szkół muzycznych IIst. w Bielsku-Białej 2017r.
I miejsce  - X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Mistrz Klawiatury” – Warszawa 2017
III miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach 2017r.
Nagroda specjalna im. Tatiany Szebanowej za szczególne predyspozycje chopinowskie.