Zdjecie glówne

Geocaching nowoczesną formą promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego

 

Ludzie coraz częściej poszukują atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, w tym przedłużonych długich weekendów, w rejonach dotąd sobie nieznanych, ale jednocześnie niezbyt daleko oddalonych od miejsca zamieszkania. Ziemia dobrzyńska spełnia bez wątpienia powyższe kryterium. Jednakże potrzebne jest duże wsparcie promocyjne, by stała się na trwale atrakcyjna turystycznie.

„Geocaching nowoczesną formą promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego w powiecie rypińskim” to projekt mający na celu właśnie ożywienie ruchu turystycznego i wprowadzenie nowoczesnych form turystyki i promocji. Projekt realizowany jest przez Fundację Ziemia Dobrzyńska , która otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków powiatu rypińskiego w ramach konkursu ofert na kulturę. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z młodzieżą Zespołu Szkół Nr 3. Dzięki licznemu zaangażowaniu młodych adeptów nowoczesnej turystyki udało się zorganizować aż dwa kluby geocachingowe - Geofarmer Rypin 1 i Geofarmer Rypin 2. Te dwie grupy pod kierunkiem fundacji i zaangażowanych nauczycieli z ZS3 instalowali w terenie skrytki na nowoutworzonych szlakach. Środki z powiatu pozwoliły na zakup niezbędnych skrytek, natomiast Dzięki za wszystkoęi wsparciu LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ oba kluby działające przy Fundacji mają nowoczesny sprzęt GPS do zakładania nowych geocachy.

Czym jest ów Geocaching? Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona środowiska. Każda skrytka posiada swój opis w serwisie geocachingowym. Oprócz współrzędnych podaje się tam informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań. Cenione jest, jeśli opis zawiera informacje dotyczące danego miejsca, historię ciekawostki. Im więcej mało znanych informacji tym opis jest ciekawszy. Warto zamieścić także zdjęcia ilustrujące obiekt którego dotyczy tematyka skrytki. Na terenie sąsiedniego powiatu brodnickiego istnieje już w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy geocachy, samo Górzno aspiruje o tytuł polskiej stolicy geocachingu. Powiat rypiński posiada olbrzymi potencjał, niestety dotąd mało wykorzystany. Projekt ma na celu wprowadzenie nowych punktów goecachingowych. Odkrycie kolejnych aspektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Realizacja projektu przyczyni się niewątpliwie do ożywienia turystyki w regionie, zapewni odpowiednią promocję kulturalną dla regionu.

W ramach projektu paluje się:

1. założenie ścieżki geocachingowej szlakiem potyczek powstania styczniowego, 25 geocachy

2. miejsca sakralne na terenie powiatu rypińskiego, kościoły, kaplice, miejsca szczególne , 20 geocachy

3. pomniki przyrody, 20 geocachy

4. jeziora i inne zbiorniki i cieki wodne, 15 geocachy

5. grodziska i relikty rezydencji obronnych , 10 geocachy

6. miejsca pamięci narodowej, 10 geocachy

Wkrótce zaprosimy na nowe szlaki geocachingowe. Dla Pierwszych odkrywców będą przewidziane nagrody. Śledźcie prasę i Internet.